Fasad från ett hus i Malmö

Boende och välfärd 2022

Annual meeting on housing and welfare

Välkommen till den andra årliga konferensen om bostadssociala frågor arrangerad av Nätverk för boende och välfärd. Konferensen, som äger rum på Zoom den 24 augusti kl. 13-16, erbjuder föreläsningar, kommentarer och diskussioner från några av Sveriges mest erfarna forskare och praktiker inom ämnet.

Syftet med konferensen är att bidra till ökad kunskap och utbyte om bostadsförsörjningens centrala utmaningar och lösningar på dessa. Bostadsfrågorna framstår som kanske viktigare än någonsin för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Hösten 2022 stundar nationella val. Förra sommaren orsakade bostadspolitiken en regeringskris. Men kommer bostadsfrågan att bli en valfråga 2022?

Konferensen hålls på svenska. Den är kostnadsfri och öppen för alla som är intresserade av frågorna.

Till anmälan

 

Keynote

Hannu Ruonavaara, professor i sociologi, Institutionen för socialforskning, Åbo universitet

- Hur blev bostadsregimerna så olika i Finland och Sverige? Några fördjupade funderingar i frågan inför valet 2022

Talare

Kajsa Crona, arkitekt SAR, adjungerad professor vid Boendets arkitektur på Chalmers, kontorschef på Tengboms Göteborg

Karin Grundström, professor i arkitektur vid institutionen för urbana studier, Malmö universitet

Marcus Knutagård, universitetslektor vid socialhögskolan, Lunds universitet

Ida Borg, forskare vid Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms universitet

Tim Holappa, doktorand i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor för Skåne Stadsmission

Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande för jagvillhabostad.nu


Konferencierer

Konferensen leds av Martin Grander och Matilda Sandberg, vid Malmö universitets forskningsmiljö Studier i boende och välfärd.

Nätverk för boende och välfärd är ett nationellt nätverk som samlar drygt 200 forskare, praktiker och andra som på olika sätt arbetar med sociala aspekter av bostadsförsörjning. Nätverket drivs av forskningsmiljön Studier i boende och välfärd vid Malmö universitet.

Till nätverkets hemsida för mer information

Till Studier i boende och välfärd (SBV)