Det här evenemanget har redan passerat
20210811 MalmöMalmö UniversitetCharlotta Löfgren-Mårtenson, professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier. Auktoriserad specialist i klinisk sexologi.Forskningsområden: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Global sexuell hälsa, Delaktighet på internet, Sex- och samlevnadsundervisning, Unga med intellektuell funktionsnedsättning och sexualitet, Professionalisering och akademisering av sexologi, Kärlek och sex på Internet, Nätdejting, Unga, genus och pornografi, Sexuella trakasserier inom akademin. 20210811 Malmö 20210811 MalmöMalmö UniversitetCharlotta Löfgren-Mårtenson, professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier. Auktoriserad specialist i klinisk sexologi.Forskningsområden: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Global sexuell hälsa, Delaktighet på internet, Sex- och samlevnadsundervisning, Unga med intellektuell funktionsnedsättning och sexualitet, Professionalisering och akademisering av sexologi, Kärlek och sex på Internet, Nätdejting, Unga, genus och pornografi, Sexuella trakasserier inom akademin.

Så kan skolan hjälpa unga att bli trygga på internet

Seminarium med bland andra Lotta Löfgren, professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier.

Beskrivning

Hur hittar jag rätt information på internet, och vem kan jag lita på? Det kan vara livsavgörande att kunna svara på de frågorna. Och digital trygghet är också en viktig del av att bli delaktig i samhället. Därför behöver elever i anpassad skolgång få bättre kunskaper och bli bättre rustade för ett digitalt liv. THERESE LINDAHL, SPSM:s talesperson för frågor om intellektuell funktionsrätt, CHARLOTTA LÖFGREN, författare till LL-förlagets bok Livet på internet, ELLA ROSÉN, ung representant från Ung i FUB samt REBECKA HINN, som leder arbetet med Skolval 2022 till riksdagen på MUCF, berättar hur skolan kan arbeta med trygga samtal om demokrati och inflytande. Samtalet leds av EMMA KINDBLOM, bibliotekarie på MTM med fokus på skolfrågor.

Mer information om seminiariet