Det här evenemanget har redan passerat
Porträtt av Kristin Järvstad

Välkommen till boksläpp av Kristin Järvstads bok Under beredskap och krig.

I sin studie lyfter Kristin Järvstad fram svenska kvinnliga författare som mer radikala i sin kritik mot nationalism och antisemitism under andra världskriget än manliga. Så till exempel avslöjar de kvinnliga författarna den bristande beredskapen och förståelsen för de judiska flyktingarna i Sverige. Ämnena är både laddade och unika: även så kallade tyskjäntor som förälskar sig i fienden skildras, utan något fördömande perspektiv.

Dessa författares framställningar av transnationell pacifism dekonstruerar inte bara nationen som militaristiskt och patriarkalt fenomen utan också traditionella uppfattningar av femininitet och maskulinitet: kvinnliga pacifister använder dödligt våld för ett högre syfte – fred – och soldater i strid lägger ner sina vapen.

Lättare förtäring och dryck serveras