Välkomna på boksläpp!

Patrik Hall, professor på Institutionen för globala politika studier (GPS) och Mats Fred, postdoktor på GPS, presenterar boken The Projectification of the Public Sector, eds. D. Hodgson, M. Fred, S. Bailey & P. Hall (Routledge 2019). Flera av medförfattarna kommer närvara. Vi bjuder på något att dricka och snacks.

Läs mer och anmäl dig i vår engelskspråkiga kalender