Allmänt seminarium & CSS (Centrum för sexologi och sexualitetsstudier), Institutionen för socialt arbete, med Annelie de Cabo, Göteborgs universitet.

Titel: "Brott eller passion? Myndighetsdiskurser om manlig sexhandel från 1930-tal till 2000-tal."