Välkommen till CAKL:s högskolepedagogiska seminarieserie, denna gång med Max Scheja, Stockholms universitet, som inbjuden gäst. Evenemanget ges på engelska. 

Läs mer i vår engelska kalender