Välkommen till fyra Zoom-"community gatherings" som riktar sig till akademiker, aktivister och kulturarbetare. Under fyra workshops online under oktober riktar vi fokus mot BLM-rörelsen.

Läs mer i engelska kalendern