i

FAKULTETEN FÖR KULTUR OCH SAMHÄLLE | Seminarium
Creating healthy workplaces: A three-part process to organisational success

Torsdag 13 juni, 15:00 - 16:00
Zoom
Det här evenemanget har redan passerat
Collage with Annabelle Neall

Välkommen till ett semnarium med Annabelle Neall, lektor vid Flinders University i Australien och förståndare för Flinders Workplace Wellbeing Lab. I en allt snabbare och globaliserad värld är medarbetarnas psykiska hälsa avgörande för organisationens framgång och individens välbefinnande. Denna presentation utforskar den avgörande betydelsen av att skapa mentalt hälsosamma arbetsplatser och erbjuder praktiska strategier för att odla en stödjande organisationskultur.

Seminariet hålls på engelska, läs mer på engelska