Det här evenemanget har varit

Välkommen till CTA-seminariet:

Verksamhetsutveckling och digitalisering – hänger det samman?

med Carl-Johan Orre, Giovanni Leoni & Sandra Jönsson.


CTA:s seminarieserie behandlar olika aspekter av arbetslivsforskning och utvärdering. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla. Läs mer om CTA på www.mau.se/cta.

Välkommen!