CTA-seminariet

Att se ohövliga beteenden och mobbning på jobbet: Hur påverkar det vår psykiska hälsa och vårt beteende?

Kristoffer Holm, postdoc, Malmö universitet
Sandra Jönsson, docent i psykologi, Malmö universitet


Vi kommer att presentera resultat från två studier med fokus på de som bevittnat ohövlighet och mobbning på arbetsplatsen. Hur påverkas de som inte direkt är inblandade men som ser negativa beteenden på arbetsplatsen och hur tenderar individer att agera i dessa situationer? Presentationen kommer att inledas med en beskrivning av ohövlighet och mobbning i relation till de som bevittnar. Därefter följer en diskussion med seminariedeltagarna.

Kristoffer Holm har disputerat i psykologi på en avhandling med fokus på ohövlighet och ohövliga beteenden i arbetslivet. Sandra Jönsson är docent i psykologi och forskar bl.a. om arbetsrelaterad mobbning.

CTA:s seminarieserie välkomnar såväl forskare som studenter, allmänhet och yrkesverksamma inom forskningsfältet. Varje termin erbjuds cirka tre seminarier. Allt är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs. Kontakta Angela Andersen före seminariet för Zoom-länk.

Besök CTA:s hemsida