Det här evenemanget har redan passerat

CTA-seminariet

Sexual Harassment within Academia in Eight European Countries

Charlotta Löfgren-Mårtensson, professor hälsa och samhälle, inriktning sexologi, Malmö universitet
My Lilja, fil. dr., universitetslektor i kriminologi, Malmö universitet
Mika Hagerlid, fil. dr., universitetslektor i kriminologi, Malmö universitet

Vi kommer att presentera ett pågående europeiskt projekt, där Sverige ingår som ett av åtta länder med en kvalitativ studie om sexuella trakasserier. I projektet studeras hur sexuella trakasserier inom akademin upplevs och hanteras av studenter och doktorander, och vilka faktorer som bidrar till att främja respektive hindra förekomsten av trakasserier inom akademin. Projektet avser att fylla ett tomrum genom att skapa fördjupad kunskap om sexuella trakasserier i den akademiska miljön och kulturen bland studenter. Dessutom syftar projektet till att skapa kunskap som kan användas som underlag för utvecklande av förebyggande strategier och motståndskraft och därmed till att förbättra den akademiska studie- och arbetsmiljön.

CTA:s seminarieserie välkomnar såväl forskare som studenter, allmänhet och yrkesverksamma inom forskningsfältet. Varje termin erbjuds cirka tre seminarier. Allt är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs. Kontakta Angela Andersen före seminariet för Zoom-länk.

Besök CTA:s hemsida