Lojaliteters underskattade betydelse i arbete och övrigt liv

Lojalitet är ett fenomen som på många sätt är utforskat – bland annat i etiska, juridiska eller företagsekonomiska sammanhang. Det som i hög grad saknas är dock forskning som lyfter fram lojalitet som ett fundamentalt fenomen i människors liv och i samhället. På detta sätt är lojalitetens betydelse underskattad.

Jonas Axelsson har, tillsammans med kollegan Markus Arvidson, under cirka tio års tid arbetat med begreppet lojalitet. De har bland annat argumenterat för att lojalitet är ett grundläggande fenomen i det sociala livet. "Vi människor fungerar som så, att vi mer eller mindre automatiskt utvecklar olika lojaliteter. För att förstå exempelvis hur arbetslivet fungerar, är en fördjupad förståelse av lojalitet nödvändig. Lojalitet är ett mycket mångfacetterat fenomen. Lojalitet kan handla om alltifrån den juridiska lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande, till en självlojalitet inriktad mot exempelvis egna livsprojekt. Lojalitet finns bland annat i både frivilliga och ofrivilliga former. I vårt arbete med begreppet lojalitet har vi gått igenom olika faser. Ett steg var att fokusera olika grundläggande former av lojalitet. För närvarande är vi i en annan fas där främst lojalitetskonflikter är i fokus."

Phd Jonas Axelsson är lektor i arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet och forskar om lojalitet i arbetslivet.

Lästips:

Lojalitetens sociala former – om lojalitet och arbetsliv

Anmäl dig genom att skicka ett mail till Ewa-Marie Siwerson