Det här evenemanget har varit

Martin Berg är professor i medieteknik och docent i sociologi vid Malmö universitet. 

Automationsteknologier förändrar alltmer organisationer över hela världen. Automation handlar inte längre uteslutande om att skapa saker; det handlar ofta om att fatta beslut. Automated Decision-Making (ADM) implementeras i organisationer för att främja effektivitet, produktivitet och precision. På senare tid har fall av automatisering inom offentlig administration väckt stor uppmärksamhet i Sverige.

Läs mer i vår engelska kalender