Det här evenemanget har redan passerat

Data och algoritmer har varit på agendan en tid med studier av partiska system vad gäller könsetnicitet och nu även ålder. Det finns fortfarande ett behov av ett sociokulturellt förhållningssätt till forskning om data och algoritmer, genom att fokusera på aktörerna och deras kultur(er) bakom dessa teknologier.

Läs mer på vår engelska sida