Väldigt unga barn får tillgång till och använder digital teknik, pekskärmar, appar, smartphones och ”Internet of things” i en takt och förlängning som aldrig bevittnats tidigare. I det teknikvänliga Sverige har denna omvandling av barndomen hittills försummats i forskningen, men det kräver uppmärksamhet och måste analyseras kritiskt.

Projektet DigiKids - En dag i digitala liv för 0-3-åringar kommer presenteras under detta seminarium (2019-2023, finansierad av Vetenskapsrådet, dnr 2018-01).

Seminariet hålls på engelska. 

Läs mer i vår engelska kalender