Det här evenemanget har varit

Josepha (Joshka) Wessels är universitetslektor vid Communication for Development
vid K3. Hon har utbildningsbakgrund inom visuell antropologi och mänsklig geografi, med regional specialisering i arabvärlden. För närvarande genomför hon två VR-finansierade forskningsprojekt om motståndskraft mot klimatförändringar i urbana Sudan (2019-2022) och syriska flyktingar i Sverige, Jordanien och Turkiet (2019-2025). I båda projekten tillämpar hon digital etnografi och deltagande fotografering.

Läs mer om seminariet i vår engelska kalender