Den fjärde mars gästas Malmö universitet av lundahistorikerna Andrés Brink Pinto och Martin Ericsson för en föreläsning om boken Den bråkiga staden (2019). I boken analyserar författarna fem ungdomsupplopp i centrala Stockholm under tidsperioden 1948-1987 samt företrädare för Stockholms stad, samhällsforskare och andra aktörers reaktioner på desamma vilket utmanar bilden av efterkrigstiden som lugn och präglad av samförstånd. Genom en närläsning av polisens arkiv beskrivs vad som egentligen hände, hur ungdomar och polis agerade samt vilka situationer som ledde till konflikterna om innerstadens centrala platser. I boken får vi även en möta en vuxenvärld som förvirras över deltagarnas avsaknad av politiska krav.

Martin Ericsson disputerade 2015 och är docent i vid historiska institutionen, Lunds Universitet. Hans forskning har tidigare berört den svenska rasismens historia och föreställningar om ras samt politiska och sociala konflikter.

Andrés Brink Pinto disputerade 2009 med avhandlingen Med Lenin på byrån och arbetar på genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hans forskning har tidigare berört genushistoria samt sociala rörelser med ett fokus på antifascism.

Föreläsningen arrangeras av Historiska seminariet i Malmö. Seminariet är en träffpunkt för alla som är intresserade av historia. Seminariet är tänkt att fungera som en mötesplats mellan historieforskning och historieintresserad allmänhet. Seminariet arrangeras av forskningsmiljön Historiska studier vid Malmö universitet.