i

FAKULTETEN FÖR KULTUR OCH SAMHÄLLE | Utställning
Designforskning, vad är det och vad kan den bidra med?

Torsdag 23 maj, 11:00 - Söndag 26 maj, 18:00
Lokstallarna, Södra Bulltoftavägen 51, Malmö
Det här evenemanget har redan passerat

Malmö universitets designforskning ställs ut

Välkommen till Southern Sweden Design Days där delar av Malmö universitets designforskning ställs ut 23–26 maj!

I tider då framtiden ter sig allt mer osäker och oviss kan design och designforskning göra ett viktigt bidrag genom sin förmåga att gestalta önskvärda och mindre önskvärda framtider på sätt som gör dem greppbara och möjliga att förhandla.

I utställningen på Lokstallarna visar Konst, kultur och kommunikation (K3) upp resultat från designforskningsprojekt som på olika sätt tar sig an framtiden.

Southern Sweden Design Days