Institutionen för socialt arbete har nöjet att få ”digitalt besök” av Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Under detta allmänna seminarierum kommer Bornemark diskutera några teman från sin mycket uppmärksammade och kritikerrosade bok ”Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde”.