Det här evenemanget har varit

Välkommen till höstens andra digitala träff för nya medarbetare! Som ny på en arbetsplats upplevs ofta den första tiden som både spännande och intensiv. Nya arbetskollegor att bekanta sig med, nya system att sätta sig in i och en ny arbetsmiljö att anpassa sig till. Dessutom kommer hösten på Malmö universitet te sig långt mer annorlunda än vanligt. De flesta av Malmö universitets medarbetare sköter sina arbetsuppgifter på distans, och den dagliga interaktionen mellan kollegor sker i hög utsträckning digitalt – omständigheter som givetvis skapar nya utmaningar.

En resa genom stadens och universitets historia

Malmö universitet bjuder därför in till en serie digitala träffar, där du som ny medarbetare kan träffa andra kollegor i samma situation, ställa de där frågorna du har gått och undrat över och få information kring din nya arbetsplats. Alla träffar i serien är fristående och anmälan sker separat. Del 2 - Malmö och världen Hur ser historien bakom Sveriges yngsta universitet ut och hur arbetar vi på Malmö universitet med internationalisering idag? Höstens andra digitala träff tar med dig på en resa genom staden Malmö och Malmö universitets historia, och därifrån vidare ut i världen. Under förmiddagen varvas presentationer med interaktiva frågestunder, nätverksövningar och möjligheten till att ställa frågor. Vem kan anmäla sig? De digitala träffarna riktar sig främst till medarbetare som påbörjat sin anställning det senaste halvåret men anmälan är öppen för alla medarbetare på Malmö universitet.