Det här evenemanget har varit

Välkommen till höstens tredje digitala träff för nya medarbetare! Som ny på en arbetsplats upplevs ofta den första tiden som både spännande och intensiv. Nya arbetskollegor att bekanta sig med, nya system att sätta sig in i och en ny arbetsmiljö att anpassa sig till. Dessutom kommer hösten på Malmö universitet te sig långt mer annorlunda än vanligt. Många av Malmö universitets medarbetare sköter sina arbetsuppgifter helt eller delvis på distans, och den dagliga interaktionen mellan kollegor sker i hög utsträckning digitalt – omständigheter som givetvis skapar nya utmaningar. Malmö universitet bjuder därför in till en serie digitala träffar, där du som ny medarbetare kan träffa andra kollegor i samma situation, ställa de där frågorna du har gått och undrat över och få information kring din nya arbetsplats. Alla träffar i serien är fristående och anmälan sker separat (se nedan).

Universitetets uppdrag, mål och väg framåt

Del 3 - Från utbildningsintensiv högskola till fullvärdigt forskningsuniversitet.

Malmö universitet har de senaste åren genomgått och genomgår fortfarande en spännande utveckling där lärosätet ska fortsatt utveckla kvaliteten i utbildningarna samtidigt som forskningen och olika akademiska miljöer växer. Rektor Kerstin Tham och universitetsdirektör Susanne Wallmark är på plats för att samtala om universitetets uppdrag, mål och väg framåt samt det gemensamma verksamhetsstödets roll för lärosätet ska uppnå hög kvalitet i utbildning och forskning. Efter pausen gästas zoomträffen sedan av kommunikationschef Ingrid Persson som ska prata om hur vi kommunicerar på universitetet och vilket stöd du som medarbetare kan få av kommunikationsavdelningen. Under träffen kommer du att ges möjlighet att ställa frågor. Vem kan anmäla sig? De digitala träffarna riktar sig främst till medarbetare som påbörjat sin anställning det senaste halvåret men anmälan är öppen för alla medarbetare på Malmö universitet.