Välkommen på höstens fjärde och sista digitala träff för nya medarbetare! Som ny på en arbetsplats upplevs ofta den första tiden som både spännande och intensiv. Nya arbetskollegor att bekanta sig med, nya system att sätta sig in i och en ny arbetsmiljö att anpassa sig till. Dessutom kommer hösten på Malmö universitet te sig långt mer annorlunda än vanligt. De flesta av Malmö universitets medarbetare sköter sina arbetsuppgifter på distans, och den dagliga interaktionen mellan kollegor sker i hög utsträckning digitalt – omständigheter som givetvis skapar nya utmaningar. Under hösten bjuder Malmö universitet in till en serie digitala träffar där du som ny medarbetare får träffa kollegor i samma situation, ställa frågor och få information kring din nya arbetsplats. Innehållet riktar sig främst till medarbetare som påbörjat sin anställning det senaste halvåret, men anmälan är öppen för alla medarbetare på Malmö universitet. Träffarna i serien är fristående och anmälan sker via separata anmälningsformulär (se nedan).

Del 4 – Möjligheter och sammanhang

Höstens fjärde och sista digitala träff fokuserar på sammanhang och möjligheter. Under träffen varvas presentationer av b.la. Malmö universitets hållbarhetsarbete och innovationsarbete med interaktiva övningar och tips och information kring hur vi kommunicerar och håller oss uppdaterade digitalt. Vem kan anmäla sig? De digitala träffarna riktar sig främst till medarbetare som påbörjat sin anställning det senaste halvåret men anmälan är öppen för alla medarbetare på Malmö universitet.

Vid frågor, kontakta karolina.rosenqvist@mau.se

Anmäl dig till fjärde träffen