Seminarium i serien ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola”

Den 8 oktober 2020 hölls ett första seminarium kring digitaliseringen i coronakrisens spår där representanter för förskola, skola och universitet delade och diskuterade erfarenheter och intressanta ingångar. De teman som framträdde tydligast följs nu upp med två mer riktade seminarier där syftet är att diskutera dessa ingångar och hur de kan förstås, undersökas och utvecklas till gemensamma projekt. Du kan välja att delta i båda eller bara ett av seminarierna, och du är välkommen även om du inte deltog i seminariet hösten 2020.  

Seminarium 1, 17 februari 2021 kl. 14.30-16.30 

Vad händer med, och hur kan vi utveckla relationella aspekter och lärande i ”mellanrummet” när skolan/undervisningen/verksamheten flyttas till en digital miljö? 

Seminarium 2, 19 februari 2021 kl. 10-12 

Vilka konsekvenser får övergången till en digital skola/undervisning/verksamhet för grupper, utbildningar och verksamheter med olika förutsättningar? Det vill säga ett fokus på likvärdighet där exempelvis socio-ekonomiska perspektiv och/eller barns och ungdomars olika utmaningar och behov av stöd blir viktiga.

Under seminarierna lyfts och diskuteras kunskapsläget, frågeställningar, forskningsingångar, metoder och möjligheter att genomföra konkreta projekt inom respektive tema. Du som vill bidra och/eller lyfta fram ett forsknings- eller verksamhetsperspektiv är välkomna att kontakta seminarieledarna i så god tid innan seminariet som möjligt. 

Målgrupp och medverkande 

Forskare och lärarutbildare från Malmö universitet samt representanter från olika skolverksamheter i Malmö stad som är intresserade av respektive seminariums tema. 

Seminarieledare: Jens Ideland och Karin Ollinen, vetenskapliga utvecklingsledare, Malmö stad samt Anna-Lena Godhe, docent, Malmö universitet.

Anmälan 

Anmäl dig här senast den 11 februari 2021

 

SEMINARIESERIE: LIKVÄRDIGHET, DELAKTIGHET OCH HÅLLBARHET I FÖRSKOLA OCH SKOLA

Malmös sociala och kulturella geografi - dess flerspråkiga, mångkulturella och unga befolkning samt dess stora socioekonomiska skillnader - rymmer både utmaningar och möjligheter för de som bor och verkar i Malmö, inte minst för stadens skolförvaltningar.

Vi vill härmed välkomna såväl stadens som universitetets lärare och forskare att medverka i en seminarieserie, med målsättning att utveckla kunskap kring likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola. Seminariernas syfte är adressera Malmös förutsättningar genom att utgöra ett forum för kunskapsdelning och kunskapsutveckling som rymmer röster från olika funktioner inom förskola, skola, forskning och andra intressenter. Du som deltagare är inbjuden till att medverka i dessa samtal, vilka kommer att utgå från pågående forskning kopplad till utbildning och undervisning. Målet är att seminarierna ska bidra till och initiera ny forskning i samverkan. Respektive seminarium är därför uppdelat i två steg. Ett första, där pågående eller aktuell forskning diskuteras, och ett andra som inriktar sig mot att, utifrån vad som framkommit vid det första seminariet, slipa fram förslag till nya forskningsprojekt.

Seminarierna riktar sig till alla som arbetar med forskning och utbildning med anknytning till ovan nämnda frågor, och som är intresserade av att bidra till framtida forskningsprojekt inom området. Vi hoppas att seminarierna ska locka anställda inom skola och förskola, forskare, doktorander, lärarutbildare, studenter samt förvaltningspersonal. I seminarierna bidrar alla deltagare med sina olika perspektiv i diskussionerna om pågående forskning och initiering av fortsatta forskningsprojekt.

Vi ser fram emot öppna samtal i samverkan, där en mångfald av perspektiv och erfarenheter möts!

Inbjudan är öppen och seminarierna är gratis.