Det här evenemanget har varit

Vi har äran att ta emot professor Dan Zahavi

Dan Zahavi, en internationell välkänd filosof om fenomenologi och empati från Köpenhamns universitet.

Universitetslärare, studenter och forskare är välkomna att ta delta i diskussionen efter hans seminarium.

Det offentliga seminariet kommer att ske på Zoom.

Dan Zahavi är professor i filosofi vid Köpenhamns universitet och Oxford och föreståndare för Center for Subjectivity Research vid Köpenhamns universitet.