Disputation

Avhandlingens titel

"Handslaget: Att organisera tystnad - En fallstudie om pragmatisk särbehandling i arbetslivet".

Fakultetsopponent

Tommy Jensen, professor i företagsekonomi, Stockholms universitet

Betygsnämnd

Majen Espvall, professor i socialt arbete, Mittuniversitetet

Malin Eriksson, professor i socialt arbetet, Umeå Universitet

Erik Flygare, docent i socialt arbete, Örebro Universitet

Åsa Alftberg, docent i socialt arbete, Malmö Universitet (suppleant)

Ordförande vid disputationsakten

Christine Kumlien, vice dekan

Huvudhandledare

Marcus Herz

Handledare

Paula Mulinari

Anmälan till Malin Idvall