Välkommen till Anuradha Reddys disputation! Anuradhas avhandling heter "Researching IOT Through Design - An Inquiry into Being-At-Home." Opponent: Professor Jonas Löwgren, Linköpings universitet. Disputationen hålls på engelska. Om du vill närvara på seminariet på plats i Orkanen hörsal D138 meddela detta till Åsa Elgameil (asa.elgameil@mau.se) senast onsdag 30 september.