Disputation

Doktorand Balli Lelinge, pedagogik

Titel

Kollaborativ professionell utveckling för innehållsinkluderande undervisning

Opponent

Docent Anette Olin, Göteborgs universitet

Betygsledamöter

  • Professor Silvia Edling, Högskolan i Gävle
  • Docent Niclas Rönnström, Stockholms universitet
  • Professor Jan Håkansson, Högskolan i Dalarna
  • Professor Cecilia Christersson, Malmö universitet (reserv)

Huvudhandledare

Professor Mona Holmqvist

Handledare

Professor Jonas Alwall