Doktorand Christina Lindh försvarar sin avhandling: "I skrivandets spår – Elever skriver i SO”.

Opponent: Docent Andreas Nord, Uppsala universitet

Kontakta Christina Lindh för manus