Doktorand Daniel Bjärsholm försvarar sin avhandling: "Idrott som medel – inte som mål: förutsättningar för socialt entreprenörskap inom idrott”. Opponent: associate professor Solveig Straume, Høgskolen i Molde

Följ disputationen direkt nedan: