Det här evenemanget har redan passerat
Bild event

Avhandlingens titel "I väntan på integration – En etnografisk studie om en institutionellt återskapad vardagsverklighet"

Fakultetsopponent

Professor David Wästerfors, Lunds universitet.

Betygsnämnd

Professor Marie Sallnäs, Stockholms universitet

Docent Mikael Carleheden, Köpenhamns universitet

Biträdande professor Charlotta Holmström, Malmö Universitet

Docent Barzoo Eliassi, Linnéuniversitetet (suppleant)

Ordförande vid disputationsakten

Professor Finnur Magnusson, Malmö Universitet

Huvudhandledare

Marcus Herz, Göteborgs universitet

Handledare

Sven-Axel Månsson, Malmö universitet

Anmälan till Malin Idvall