Helena Sjunnesson, doktorand i pedagogik, försvarar sin avhandling med titeln: ”Från mäta till möta”.

Fakultetsopponent

Docent Anette Bagger, Örebro universitet

Betygsnämnd

Biträdande professor Håkan Löfgren, Linköpings universitet

Professor Mara Westling Allodi, Stockholms universitet

Professor Anne Lillvist, Mälardalens universitetet

Reserv: Professor emeritus Jerry Rosenqvist-Aulin, Malmö universitet

Ordförande vid disputationsakten

Professor Mona Holmqvist

Huvudhandledare

Professor Mona Holmqvist

Handledare

Professor Carin Roos