Välkommen till Jacob Linds disputation! Jacobs avhandling heter "The politics of undocumented migrant childhoods. Agency, rights, vulnerability." Opponent: Professor Karl Hanson, University of Geneva, Schweiz. Disputationen hålls på engelska. Om du vill närvara på seminariet på plats i Orkanen hörsal D138 meddela detta till Åsa Elgameil (asa.elgameil@mau.se) senast torsdag 24 september.