Doktorand John Berg försvarar sin avhandling: ”Den utställda idrotten: idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige”.

Opponent

Docent Daniel Alsarve, Örebro universitet

Betygsnämnd

Docent Jesper Johansson, Linnéuniversitet

Professor Lars Eric Jönsson, Lunds universitet

Docent Karin S. Lindelöf, Uppsala universitet

Reserv: Professor Malin Thor Tureby, Malmö universitet

Disputationens ordförande och huvudhandledare

Professor Mats Greiff

Handledare

Professor Susanna Hedenborg

Universitetslektor Cecilia Axelsson Yngvéus

 

Disputationen går att följa via livesändning.