Välkommen!

Se disputationen direktsänd här på denna sida. Vill du skicka in en fråga till respondenten, skicka e-post till andreas.jacobsson@mau.se. Skriv "Joseph Bugeja" i ämnesraden.

Disputationen hålls på engelska.

Opponent

Professor Marc Langheinrich, Università della Svizzera Italiana, Italy

Betygsnämnd

Professor Simone Fischer-Hübner, Karlstad universitet
Associate Professor Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde
Associate Professor Jason Nurse, University of Kent, England

Direktsändning

Universitetet kommer att direktsända disputationen och den visas på denna sida. Att dokumentera verksamheten är en del av uppdraget som myndighet och allmänt intresse är därför laglig grund. 

Läs om Malmö universitets hantering av GDPR