Välkommen till Linda Hilfling Ritasdatters disputation! Lindas avhandling heter "Unwrapping COBOL - Lessons in Crisis Computing". Opponent: Professor Nishant Shah, ArtEZ University of the Arts, Arnhem, NL. Disputationen hålls på engelska. Om du vill närvara på seminariet på plats i Orkanen hörsal D138 meddela detta till Åsa Elgameil (asa.elgameil@mau.se) senast torsdag 3 september.