Välkommen till Michelle Westerlakens disputation!

Michelles avhandling heter Imagining Multispecies Worlds.

Opponent: Professor Andrew Morrison, Oslo School of Architecture and Design.

Disputationen hålls på engelska.

Om du vill närvara på seminariet på plats i Orkanen hörsal D138 meddela detta till Åsa Elgameil (asa.elgameil@mau.se) senast fredag 11 september.