Doktorand Per Gunnemyr försvarar sin avhandling: Den fjärde kvadrantens dilemma – Kunskapsbedömning i en föränderlig historiekultur

Opponent:

Förste amanuens Lise Kvande, Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet

Betygsnämndledamöter:

Biträdande professor Jan Löfström, Åbo universitet Professor Christian Lundahl, Örebro universitet

Reserver:

Docent Cecilia Trenter, Malmö universitet

Ordförande vid disputationen:

Professor/huvudhandledare Per Eliasson

Disputationen kommer att direktsändas av universitet och visas på denna sida. Att dokumentera verksamheten är en del av uppdraget som myndighet och allmänt intresse är därför laglig grund.