Doktorand försvarar sin avhandling: "Det flerspråkiga NO-klassrummet – en studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum”.

Opponent: Docent Karim Hamza, Stockholms universitet

Kontakta Annika Karlsson för manus.