Välkomna att närvara när Maria Rubin lägger fram sin avhandling "Språkliga redskap – språklig beredskap - En praktiknära studie om elevers ämnesspråkliga deltagande i ljuset av inkluderande undervisning".

Opponent: Professor Åsa Wedin, Högskolan Dalarna
Kontakta Maria för manus: maria.rubin@hkr.se