Helena Nilsson avlägger odontologie doktorsexamen.
Avhandlingens preliminära titel: Periodontitis and Cognitive Decline among Older Individuals

Fakultetsopponent är professor Anders Gustafsson, Karolinska institutet, Stockholm

Spikning är i Aulafoajén, OD den 23 augusti kl. 12:00.