Ioanna Wagner Tsoni, doktorand på institutionen för Globala politiska studier, försvarar sin avhandling "Affective Borderscapes. Constructing, Enacting and Contesting Borders across the Southeastern Mediterranean". Opponent: Professor James W. Scott, University of Eastern Finland.