Doktorand Joakim Ingrell försvarar sin avhandling: "What does it take to be successful here? A longitudinal study of achievement motivation in youth sport”.

Opponent är Docent Frank Eirik Abrahmsen, Norges idrottshögskola.

Kontakta Joakim Ingrell för manus.