Alla intresserade hälsas välkomna till Orkanen då doktoranden Joel Rudnert försvarar sin avhandling "Bland stenyxor och Tv-spel. Om barn, historisk tid och när unga blir delaktiga i historiekulturen”

Opponent är docent Johan Samuelsson från Karlstads universitet.
Kontakta Joel för manus på joel.rudnert@mau.se

Välkomna!