Välkommen till Leena Berlin Hallrups disputation på Fakulteten för hälsa och samhälle.

Fakultetsopponent är biträdande professor Ann Cathrine Eldh, institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för omvårdnad, Linköpings universitet.

Avhandlingens titel är Experiences of everyday life and participation for people with intellectual disabilities: From four perspectives.

Spikning: 3 maj kl. 10.15

Läs mer i vår engelska kalender