Lotta Wendel avlägger doktorsexamen vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Avhandlingens titel: Dokumentation, profession och hälso- och sjukvård. Rättsliga perspektiv.

Fakultetsopponent: Docent Annika Rejmer, Uppsala universitet. Spikning sker i aulafoajén, HS den 20 september kl 10.15