Martin Grander disputerar i Urbana studier vid Institutionen för urbana studier med avhandlingen "For the benefit of everyone? The Significance of Swedish Public Housing for Urban housing inequality."

Handledare är Stig Westerdahl, docent i företagsekonomi, och opponent är David Clapham, professor, Real Estate and Planning, University of Glasgow.

Mer om Martin Grander

Läs avhandlingen