Det här evenemanget har varit

Disputationen kommer kunna följas via Zoom. 

Mejla disputation@mau.se för att få länk till Zoom-mötet. Skriv "Martin Kvist" i ämnesraden.

För frågor till respondent, mejla eventHS@mau.se

Disputationen hålls på svenska.

Välkommen!

Martin Kvists avhandling heter "Varken resurs eller problem – om lågutbildade ungas etablerings- och försörjningsmöjligheter".

Om du vill närvara på plats i Aulan på fakultet Hälsa och Samhälle, vänligen anmäl dig i förväg senast fredag 18 september. 

Länk till anmälningsformulär

Personer som anmält sitt deltagande via länk ovan, och som inte är anställda på universitetet, är välkomna in genom Restaurang Kryddhyllan. 

Opponent

Professor Lisbeth Lundahl

Betygsnämnd

Professor Tapio Salonen, Malmö universitet
Professor Eskil Wadensjö, Stockholms universitet
Biträdande Professor Daniel Persson Thunqvist, Linköpings universitet