Välkommen till Olga Aleksejevas disputation på Fakulteten för hälsa och samhälle.

Avhandlingens titel är Blue copper proteins as bioelements for bioelectronic devices.

Spikning: 23 maj kl. 10.15