Rainde Naiara Rezende de Jesus avlägger odontologie doktorsexamen. 
Avhandlingens preliminära titel är Aspects of Oral Implant Technology and Osseointegration

Fakultetsopponent: Professor Mônica Diuana Calasans-Maia, Fluminense Federal University, Rio de Janeiro, Brasilien

Evenemanget är på engelska. 

Spikning Aulafoajén, OD  den 14 augusti kl. 12:30.