Doktorand Simon Schulin försvarar sin avhandling: "Livslang læring och Livslang vejledning – en kompetencediskurs. Dannelse og kompetence som sprog og policy i Norge, Sverige og Danmark”.

Opponent: Professor Lene Tanggaard Pedersen, Aarhus universitet

Kontakta Simon Schulin för manus